Bakit nga ba may mayaman at mahirap? (Part1)


Horrible billing – Every single time hosting or domain charges were renewed, the bill was overcharged. Even after several calls to customer service, the billing remained wrong. Reza


Bakit nga ba may mayaman at mahirap?
Job 34:19
Siya na lumikha sa sangkatauhan,
Walang itinatangi, mayaman o mahirap man.
Pro 14:20
Ang taong mahirap kadalasa’y tinatalikdan,
Ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan.
Pro 28:6
Mabuti na ang mahirap na lumalakad sa katuwiran,
Kaysa taong mayaman ngunit makasalanan.

MGA SALITA NG DIYOS

1Comment